در این بخش از وب سایت ترانه ساز پکیج تمام محصولات لوپ و سمپل شرکت Converse Sample را آماده دریافت کرده ایم. Converse Sample بیشتر در زمینه ساز های واقعی و ضبط شده فعالیت می کند و طیف گسترده ای از لوپ ها و سمپل های گیتار ، استرینگ ، پرکاشن ، بادی برنجی ، بادی چوبی و … را ارائه می دهد. این مجموعه برای سبک های موسیقی Rock ، Indie ، Soul ، Blues ، Pop Rock و Pop مناسب است. فرمت فایل های صوتی WAV می باشد. به دلیل متفاوت بودن سبک های موسیقی محصولات موجود در این پکیج به صورت جداگانه آپلود شده است و شما می توانید نسبت به نیاز خود هریک از آنها را دریافت کنید. دارای ۵% قابلیت ریکاوری در صورت دانلود.


 • Converse Sample Library World Music Session Pantheon and Guitar WAV
 • Converse.Sample.Library Ben Thornewill of Jukebox the Ghost Piano and Wurli WAV
 • Converse Sample Library Ben Thornewill Pop Keyboards WAV
 • Converse Sample Library Beesmunt Soundsystem Techno WAV
 • Converse Sample Library Beast Patrol Australian Rock WAV
 • Converse Sample Library Astro Nautico Indie Dance WAV
 • Converse Sample Library Anna Sentina Pop Bass and Piano WAV
 • Converse Sample Library Angelica Bess Soul and RnB Vocals WAV
 • Converse Sample Library Andreas Klein Jazz Drums WAV
 • Converse Sample Library Electronic Drop WAV
 • Converse Sample Library Dynasty Electric Indie Dance WAV
 • Converse Sample Library Dreamers Indie Rock WAV
 • Converse Sample Library Devonte Hynes Analog Synth WAV
 • Converse Sample Library Debo Band Ethiopian Music WAV
 • Converse Sample Library David Gagliardi Guitar Styles WAV
 • Converse Sample Library David Gagliardi Guitar Beds WAV
 • Converse Sample Library Das Ding Techno WAV
 • Converse Sample Library Daniel Sadownick Percussion WAV
 • Converse Sample Library Daniel Sadownick Creative Percussion WAV
 • Converse Sample Library Daniel deSimone Experimental Percussion WAV
 • Converse Sample Library Carey Clayton Experimental Guitar WAV
 • Converse Sample Library Body Language Indie Dance WAV
 • Converse Sample Library Bendji Allonce Percussion WAV
 • Converse.Sample Library Mother Merey and The Black Dirt Washboard Rock WAV
 • Converse Sample Library Masters of Soul WAV
 • Converse Sample Library Machinedrum Footwork WAV
 • Converse Sample Library LA Fusion WAV
 • Converse Sample Library KORE Grooves WAV
 • Converse Sample Library Jesus on the Mainline Blues WAV
 • Converse Sample Library Jeff The Brotherhood Cosmic Rock WAV
 • Converse Sample Library Ian Chang Dirty Drums WAV
 • Converse Sample Library Hudson Hank Cinematic Rock WAV
 • Converse Sample Library HUBweek Tabla and Violin WAV
 • Converse Sample Library Home Clouds Pop Rock WAV
 • Converse Sample Library Glass Elephant Pop Rock WAV
 • Converse Sample Library Firelights Indie Rock WAV
 • Converse Sample Library Ethereal Guitar and Vocals WAV
 • Converse Sample Library Vintage Analog Guitar Synth WAV
 • Converse Sample Library Torches Synth WAV
 • Converse Sample Library Timo and Keisuke Jazz Sax And Guitar WAV
 • Converse Sample Library Timo and David Jazz Sax And Bass WAV
 • Converse Sample Library This Is It Band feat Freda Payne WAV
 • Converse Sample Library Temu Bacot Talkbox Funk WAV
 • Converse Sample Library Soul Clap Audio Trips WAV
 • Converse Sample Library Sibling Hip Hop WAV
 • Converse.Sample Library Sampling the Rubber Tracks Space Percussion WAV
 • Converse Sample Library Ryan Hemsworth Analog Synth WAV
 • Converse Sample Library Regret the Hour Indie Rock WAV
 • Converse Sample Library QuBit Electronix Modular Synthesis WAV
 • Converse Sample Library Phony Ppl Chill Rock WAV
 • Converse.Sample Library Pascal Le Boeuf Experimental Piano and Organ WAV
 • Converse Sample Library 4th State Metals Percussion WAV
 • Converse Sample Library Lewis Lane Pop Vocals WAV
 • Converse Sample Library Sean Schulich Flute WAV
 • Converse Sample Library NYC All Stars Horns for Hits WAV
 • Converse Sample Library Gospel Choir All Stars WAV
 • Converse Sample Library Com Truise Analog Synths WAV
 • Converse Sample Library World Music Session Pantheon and Guitar WAV
 • Converse.Sample.Library Ben Thornewill of Jukebox the Ghost Piano and Wurli WAV
 • Converse Sample Library Ben Thornewill Pop Keyboards WAV
 • Converse Sample Library Beesmunt Soundsystem Techno WAV
 • Converse Sample Library Beast Patrol Australian Rock WAV
 • Converse Sample Library Astro Nautico Indie Dance WAV
 • Converse Sample Library Anna Sentina Pop Bass and Piano WAV
 • Converse Sample Library Angelica Bess Soul and RnB Vocals WAV
 • Converse Sample Library Andreas Klein Jazz Drums WAV
 • Converse Sample Library Electronic Drop WAV
 • Converse Sample Library Dynasty Electric Indie Dance WAV
 • Converse Sample Library Dreamers Indie Rock WAV
 • Converse Sample Library Devonte Hynes Analog Synth WAV
 • Converse Sample Library Debo Band Ethiopian Music WAV
 • Converse Sample Library David Gagliardi Guitar Styles WAV
 • Converse Sample Library David Gagliardi Guitar Beds WAV
 • Converse Sample Library Das Ding Techno WAV
 • Converse Sample Library Daniel Sadownick Percussion WAV
 • Converse Sample Library Daniel Sadownick Creative Percussion WAV
 • Converse Sample Library Daniel deSimone Experimental Percussion WAV
 • Converse Sample Library Carey Clayton Experimental Guitar WAV
 • Converse Sample Library Body Language Indie Dance WAV
 • Converse Sample Library Bendji Allonce Percussion WAV
 • Converse.Sample Library Mother Merey and The Black Dirt Washboard Rock WAV
 • Converse Sample Library Masters of Soul WAV
 • Converse Sample Library Machinedrum Footwork WAV
 • Converse Sample Library LA Fusion WAV
 • Converse Sample Library KORE Grooves WAV
 • Converse Sample Library Jesus on the Mainline Blues WAV
 • Converse Sample Library Jeff The Brotherhood Cosmic Rock WAV
 • Converse Sample Library Ian Chang Dirty Drums WAV
 • Converse Sample Library Hudson Hank Cinematic Rock WAV
 • Converse Sample Library HUBweek Tabla and Violin WAV
 • Converse Sample Library Home Clouds Pop Rock WAV
 • Converse Sample Library Glass Elephant Pop Rock WAV
 • Converse Sample Library Firelights Indie Rock WAV
 • Converse Sample Library Ethereal Guitar and Vocals WAV
 • Converse Sample Library Vintage Analog Guitar Synth WAV
 • Converse Sample Library Torches Synth WAV
 • Converse Sample Library Timo and Keisuke Jazz Sax And Guitar WAV
 • Converse Sample Library Timo and David Jazz Sax And Bass WAV
 • Converse Sample Library This Is It Band feat Freda Payne WAV
 • Converse Sample Library Temu Bacot Talkbox Funk WAV
 • Converse Sample Library Soul Clap Audio Trips WAV
 • Converse Sample Library Sibling Hip Hop WAV
 • Converse.Sample Library Sampling the Rubber Tracks Space Percussion WAV
 • Converse Sample Library Ryan Hemsworth Analog Synth WAV
 • Converse Sample Library Regret the Hour Indie Rock WAV
 • Converse Sample Library QuBit Electronix Modular Synthesis WAV
 • Converse Sample Library Phony Ppl Chill Rock WAV
 • Converse.Sample Library Pascal Le Boeuf Experimental Piano and Organ WAV
 • Converse Sample Library 4th State Metals Percussion WAV
 • Converse Sample Library Lewis Lane Pop Vocals WAV
 • Converse Sample Library Sean Schulich Flute WAV
 • Converse Sample Library NYC All Stars Horns for Hits WAV
 • Converse Sample Library Gospel Choir All Stars WAV
 • Converse Sample Library Com Truise Analog Synths WAV

توضیحات


 • حجم فایل : 6.56 گیگابایت
 • منبع: ترانه ساز
 • پسورد: taranesaz.com (با حروف کوچک تایپ شود)

دانلود


لینک های دانلود مخصوص کاربران ویژه با سطح اشتراک نقره ای و طلایی می باشد .

این محتوا قفل و محدود شده است لطفا عضو شوید