در این بخش از سایت ترانه ساز برای شما کاربران گرامی پکیج تمام محصولات شرکت WavSupply تا تاریخ ۲۲-۰۶-۲۰۲۰ را آماده دریافت کرده ایم . این پکیج مخصوص طرفداران و علاقه مندان موسیقی هیپ هاپ و تمام زیر شاخه های آن به ویژه ترپ می شود . در این تعداد زیادی مجموعه درام کیت ، لوپ و سمپل آماده ، پریست برای انواع وی اس تی ، پلاگین و نرم افزار میزبان وجود دارد . بانک صدای WavSupply All Kits Bundle در مجموع ۱۶۰۰۰ فایل صوتی با فرمت WAV و فایل های MIDI و پریست های مختلف را به شما ارائه می دهد . در ادامه مطلب همراه سایت ترانه ساز باشید . دارای ۵% قابلیت ریکاوری در صورت دانلود ناقص .


فایل های منتشر شده تا تاریخ ۰۷-۰۸-۲۰۱۷ :

WavSupply Drum Kits (PAGE1) 13.13
WavSupply MIDI Kits (PAGE2) 30.30
Chaos (WavSupply Loop Kits) 2.2
Countach (WavSupply Loop Kits) 3.3
Dez Wright (WavSupply Loop Kits) 1.1
DT Hitz (WavSupply Loop Kits) 2.2
E-Trou (WavSupply Loop Kits) 5.5
JRHITMAKER (WavSupply Loop Kits) 5.5
KC Supreme (WavSupply Loop Kits) 1.1
mjNichols (WavSupply Loop Kits) 1.1
Nick Mira (WavSupply Loop Kits) 19.19
Pharoah Vice (WavSupply Loop Kits) 1.1
Sidepce (WavSupply Loop Kits) 1.1
Taz Taylor (WavSupply Loop Kits) 3.3
The Martianz (WavSupply Loop Kits) 3.3
TheLabCook (WavSupply Loop Kits) 1.1
WavSupply VST Expansions (PAGE4) 25.25
WavSupply New Kits 1.1

فایل های افزوده شده از تاریخ ۰۷-۰۸-۲۰۱۷ تا  ۲۵-۱۰-۲۰۱۸ :

۲۰۱۸ INTERNET MONEY MIXING COURSE
BigWhite Beatz aka BWB – WAV R US
Countach – Murakami (Drum Kit)
E-Trou – Sapphire (Stem & MIDI Kit)
E-Trou – Zodiac (Drum Kit)
Havoc
Internet Money Marketing Guide – How To Sell Beats Online For Beginner’s
Josh Petruccio – Godfather Drum Kit WAV
JRHITMAKER – 100K (MIDI Kit)
JRHITMAKER – Chrome (Loop Kit)
JRHITMAKER – Intoxicated (Loop Kit)
JRHITMAKER – Karma (Loop Kit)
KC Supreme – Level Up (Drum Kit)
KC Supreme Ziplock
Nick Mira – Contra
Nick Mira – Haywire
Nick Mira Gasolina 3 (Sample Pack)
Nick Mira Magma Drum Kit
Pharaoh Vice – Melrose (Omnisphere Bank)
Roy Major – Leviathan (Electra Bank)
Taz Taylor x TMSM – MILF (Midi Kit)
WavSupply – E-Trou Heat Seeker (MIDI Kit)
WavSupply – Jo L’z – Pyro (Sample Kit) (WAV, MIDI)
WavSupply – Dez Wright – Wildflower (Loop Kit) (WAV)
WavSupply – E-Trou – Apollo (Omnisphere Bank)
WavSupply – E-Trou – Arkangel (Omnisphere Bank) (OMNISPHERE)
WavSupply – E-Trou – Eclipse (Omnisphere Bank)
WavSupply – E-Trou 6Rings (WAV, MIDI)
WavSupply – E-Trou Glitch (Gross Beat Bank)
WavSupply – Jo L’Z Distorted Dreams (Loop Kit)
WavSupply – JRHITMAKER Fanta (Sample Pack)
WavSupply – JRHITMAKER Flare (Midi Kit)
WavSupply – JRHITMAKER Good Luck (Midi Kit)
WavSupply – JRHITMAKER Graffiti (Drum Kit)
WavSupply – JRHITMAKER Kain MIDI Kit (MIDI)
WavSupply – JRHITMAKER Lotus
WavSupply – JRHITMAKER Rehab (Loop Kit)
WavSupply – KC Supreme – Aero (Omnisphere Bank)
WavSupply – KC Supreme – Euphoria (Omnisphere Bank)
WavSupply – KC Supreme – Horus (MIDI Kit)
WavSupply – LeauxFi Aurora (OMNISPHERE)
WavSupply – Nick Mira – Diesel (Drum Kit)
WavSupply – Nick Mira – Gasolina 2 (Guitar Samples)
WavSupply – Nick Mira – Supersonic (Drum Kit)
WavSupply – Nick Mira FRENZY (WAV)
WavSupply – Nick Mira Luna (OMNISPHERE)
WavSupply – Nick Mira Napalm
WavSupply – Nick Mira Odyssey
WavSupply – Nick Mira Redlands Vol.1 MIDI Kit (MIDI)
WavSupply – Pharaoh Vice – Fairfax (Omnisphere Bank)
WavSupply – Pharaoh Vice – San Diego
WavSupply – Roy Major – Downrange (Omnisphere Bank)
WavSupply – Roy Major – Titan
WavSupply – Sidepce – Stigma (Drum Kit)
WavSupply – Travis Mills x WYATT x Flynnie – WTF (Drum Kit + Melodies)
WavSupply E-Trou VVS ElectraX Bank FXP
WavSupply KC Supreme Aventador ElectraX Bank FXP
WavSupply Nick Mira Chernoybl (Omnisphere Bank)
WavSupply Nick Mira Scorch Loop Kit
WavSupply Roy Major Legion Vol. 1 (ElectraX Bank)
WavSupply The Martianz Euro Electra Bank FXP
WavSupply Brackz.SauceGod.Kit.3
WavSupply Roy.Major.Pluto.ElectraX.Bank


فایل های منتشر شده از تاریخ ۲۵-۱۰-۲۰۱۸ تا ۱۸-۱۲-۲۰۱۸ :

WavSupply Jo L’Z Two Tone (MIDI Kit) MiDi
WavSupply Nick Mira Invasion MIDI Kit MiDi
WavSupply Nick Mira Pyro MIDI Kit MiDi
WavSupply Roy Major Apache (Electra X Bank)
WavSupply Sidepce Stigma Vol. 3 WAV
WavSupply E-Trou Joker WAV
WavSupply Nick Mira Forge WAV
WavSupply E-Trou Fuel WAV
WavSupply Josh Petruccio Supreme (Drum Kit + Sample Kit) WAV
WavSupply KC Supreme Parallels Vol. II (Drum Kit)
WavSupply E-Trou Shift WAV MiDi
WavSupply Jo L’Z Hidden Hills WAV
WavSupply Nick Mira Freakshow Melody Pack WAV
WavSupply Nick Mira Analounge Loop Kit WAV
WavSupply TouchOfTrent Kerosene WAV
WavSupply Roy Major Prison Blues Vol 1 (Guitar Loop Kit + MIDI) WAV MiDi
WavSupply Jo L’Z x Taz Taylor Iris WAV MiDi
WavSupply Countach Victory Lap WAV
WavSupply TouchOfTrent Jungle (Sample Pack) WAV MiDi
WavSupply Nick Mira Majesty Melody Pack WAV
WavSupply Josh Petruccio Godfather Vol.2 (Drum Kit)
WavSupply Sidepce Stigma Vol. 2 WAV
WavSupply Countach Coupe (Drum Kit) WAV

فایل های منتشر شده از تاریخ ۱۸-۱۲-۲۰۱۸ تا ۲۲-۰۶-۲۰۲۰ :

WavSupply Pharaoh Vice Forsaken (Drum Kit) WAV
WavSupply Pharaoh Vice Mongo For Spectrasonics Omnisphere 2
WavSupply KC Supreme Resin For Spectrasonics Omnisphere 2
WavSupply TouchOfTrent Tsunami For Spectrasonics Omnisphere 2
WavSupply Sidepce LifeLine (Drum Kit) WAV MiDi
WavSupply Nick Mira Spree MIDI Kit MiDi
WavSupply Nick Mira Sonata Melodies WAV
WavSupply boyband Drown (Piano Sample Kit) WAV
WavSupply JRHITMAKER Ventriloquist (Drum Kit) WAV
WavSupply E-Trou Matrix (Melody and Drum MIDI Kit) MiDi
WavSupply Roy Major Neptune (Electra X Bank)
WavSupply Sidepce Peak (Midi Kit) MiDi
WavSupply WYATT x Taz Taylor Redemption (Loop + Midi Kit) WAV MiDi
WavSupply mjNichols Phenom WAV MiDi
WavSupply Pharaoh Vice Safehouse (Drum Kit) WAV
WavSupply JRHITMAKER Code (Drum Kit) WAV
WavSupply Roy Major Eternal (Sample Pack + Drum Kit) WAV MiDi
WavSupply Jo Lz Sabretooth For SPECTRASONICS OMNISPHERE 2
WavSupply E-Trou Tidal For SPECTRASONICS OMNISPHERE 2
WavSupply Nick Mira Phantom (Loop Kit) WAV
WavSupply Nick Mira Moonrock Melody Pack WAV
WavSupply mjNichols Vol. 1 (Guitar Loop Kit) WAV
WavSupply mjNichols VOL. 4 (Loop Kit) WAV
WavSupply mjNichols Vol 5 WAV-DECiBEL
WavSupply Repko Cabriolet (Loop Kit) WAV
WavSupply boyband San Andreas (West Coast Sample Kit) WAV
WavSupply Nick Mira Respawn Melody Pack WAV
WavSupply boyband Gundam (Premium Loop Kit) WAV
WavSupply Sidepce Brink (MIDI Kit)
WavSupply Sidepce Thrill (MIDI Kit)
WavSupply JRHITMAKER Blur (Loop Kit) WAV
WavSupply E-Trou Cosmic (ElectraX Bank)
WavSupply Repko Dragonfruit Drum Kit WAV
WavSupply Repko Scarlett (Loop Kit) WAV
WavSupply JRHITMAKER Summer For Spectrasonics Omnisphere
WavSupply Nick Mira Razr Midi Kit
WavSupply Nick Mira – Bloodline (Stem Kit) Wav
WavSupply Roy Major – Valhalla Drum Kit WAV
WavSupply Dez Wright – Deethoven (Loop Kit) WAV
WavSupply Boyband – God Hand (Drum Kit) WAV
WavSupply mjNichols – Cartier (Stem And MiDi Kit) WAV MiDi
WavSupply – mjNichols – 3 Peat (MIDI Kit)
WavSupply Manso And Cxdy – Popsicles (Loop Kit) WAV
WavSupply Rio Leyva Fragments (Drum Kit) WAV
WavSupply Pharaoh Vice – Cashmere (Drum Kit) WAV
WavSupply E-Trou Hollywood (Loop Kit) WAV
WavSupply boyband Homework (LO-FI Drum Kit) WAV
WavSupply PLATZUS Platypus (Loop Kit) WAV
WavSupply KC Supreme Culture (Loop Kit) WAV
WavSupply Roy Major Nebula (ElectraX Bank)
WavSupply holy Night (Loop Kit) MP3
WavSupply – KC Supreme – Centenario (ElectraX Presets Bank)
WavSupply Nick Mira Intel HH MIDI Kit WAV MiDi
WavSupply Jo L’Z – Blizzard (Drum Kit) WAV
WavSupply georgie – Venom (Drum Kit) WAV
WavSupply Humblebee – Fable (Loop Kit) WAV
WavSupply KC Supreme Cyanide Vol. II (Drum Kit) WAV
WavSupply georgie Gizmo (Loop Kit) WAV
WavSupply nico Picasso (Loop Kit) WAV
WavSupply Noah Mejia Noah’s Ark (Loop Kit) WAV
WavSupply E-Trou Control Vol. III (Midi Kit)
WavSupply Sidepce WildCard (Midi Kit)
Wavsupply – trav – Celestial (Loop Kit)
Wavsupply – Georgie – Necromancer (Midi Kit)
WavSupply – Manso – Diamonds (Loop Kit) WAV
WavSupply NoFuk Places (One Shot Kit) WAV MiDi
WavSupply 77 Vertigo (Loop Kit) WAV
WavSupply Repko Sleepwalk (Loop Kit) WAV
WavSupply Rio Leyva 10k (Drum Kit) WAV [FREE]
WavSupply Nick Mira MiraTouch – BIG BAD BUNDLE WAV MiDi [FREE]
WavSupply – E-Trou – Echo (Sample Pack) WAV
Wavsupply – Georgie – Alpine (Loop Kit) WAV
WavSupply – Georgie – Mischief (Loop Kit) WAV
WavSupply – Pharaoh Vice – Ventura (Sample Kit) WAV
WavSupply trav Ghost (Loop Kit) WAV
WavSupply – Manso – Mercurio (Loop Kit) WAV
WavSupply mjNichols Gaviria [Drum Kit] WAV
WavSupply nico baran Exotic (One-Shot Kit) WAV
WavSupply – Georgie – The Glow Up Vol.1 (Drum Kit) WAV MiDi
WavSupply Spaceman Lightning (Loop Kit) WAV
WavSupply Rio Leyva Magician (MIDI Kit)
WavSupply holy Global (Hi Hat MIDI Kit) WAV MiDi
WavSupply nico baran Exotic Vol. 2 (One-Shot Kit) WAV
WavSupply trav Aether (MIDI Kit)
WavSupply – JRHITMAKER – Exotica (Midi Kit)
WavSupply NoFuk Winds (Loop Kit) WAV MiDi
WavSupply E-Trou Drive (Guitar Sample Pack) WAV
WavSupply oktanner Mercurial (Drum Kit) WAV
WavSupply – JRHITMAKER – Braille (Midi Kit)
WavSupply – JRHITMAKER – Mufasa (Midi Kit)
WavSupply – Jo L’Z – All Star (MIDI Kit)
WavSupply georgie Orion (Drum Kit) WAV
Wavsupply Manso – Majestic (Drum Kit) WAV
WavSupply – Jo L’Z – Deadstock (MIDI Kit)
WavSupply – JRHITMAKER – Loaded (Midi Kit)
WavSupply boyband – Evolution (808 + Bass Kit) WAV

 

توضیحات


  • حجم فایل : 31 گیگابایت
  • منبع: ترانه ساز
  • پسورد: taranesaz.com (با حروف کوچک تایپ شود)

دانلود


لینک های دانلود مخصوص کاربران ویژه با سطح اشتراک نقره ای و طلایی می باشد .

این محتوا قفل و محدود شده است لطفا عضو شوید