وی اس تی Solo Strings از شرکت Spitfire Audio یک بانک صدای ساز های استرینگ به صورت انفرادی می باشد . این محصول بسیار ارزشمند شامل ساز های ویولن ، ویولا ، ویولنسل و کنترباس به صورت تک نوازی می شود که حاوی طیف گسترده ای از تکنیک های نوانزدگی از جمله legato: Portamento Legato, Fingered Legato, Bowed Legato, Runs و Arpeggios. It also features: spiccato, staccato, tremolo, molto vibrato, progressive vibrato و non vibrato می باشد . وی اس تی Solo Strings بدون شک می تواند یک راه حل نهایی برای استفاده از ساز های استرینگ به صورت تکنوازی با واقع گرایی بسیار بالا برای انواع سبک های موسیقی از جمله پاپ و موسیقی متن فیلم باشد . Solo Strings تحت کانتکت اجرا می شود . با ما در ادامه مطلب همراه باشید . دارای ۵% قابلیت ریکاوری در صورت دانلود ناقص .Violin (Virtuoso):
 • Violin (Virtuoso) – Long CS
 • Violin (Virtuoso) – Long Flautando
 • Violin (Virtuoso) – Long Harmonics
 • Violin (Virtuoso) – Long Progressive Vib
 • Violin (Virtuoso) – Long Sul Pont
 • Violin (Virtuoso) – Long Tremolo
 • Violin (Virtuoso) – Long
 • Violin (Virtuoso) – Short Brushed Baroque CS
 • Violin (Virtuoso) – Short Col Legno
 • Violin (Virtuoso) – Short Harmonics
 • Violin (Virtuoso) – Short Noise Staccatissimo
 • Violin (Virtuoso) – Short Pizzicato
 • Violin (Virtuoso) – Short Spiccato
 • Violin (Virtuoso) – Short Staccato
 • Violin (Virtuoso) – Trill (Major 2nd)
 • Violin (Virtuoso) – Trill (Minor 2nd)
Violin (1st Desk):
 • Violin (1st Desk) – Long CS
 • Violin (1st Desk) – Long Flautando
 • Violin (1st Desk) – Long Harmonics
 • Violin (1st Desk) – Long Progressive Vib
 • Violin (1st Desk) – Long Tremolo
 • Violin (1st Desk) – Long
 • Violin (1st Desk) – Short Bartok Pizz
 • Violin (1st Desk) – Short Brushed Baroque CS
 • Violin (1st Desk) – Short Col Legno
 • Violin (1st Desk) – Short Harmonics
 • Violin (1st Desk) – Short Mandolin Pizzicato
 • Violin (1st Desk) – Short Pizzicato
 • Violin (1st Desk) – Short Spiccato
 • Violin (1st Desk) – Short Staccato
 • Violin (1st Desk) – Trill (Major 2nd)
 • Violin (1st Desk) – Trill (Minor 2nd)
Violin (Progressive)
 • Violin (Progressive) – Long Col Legno Tratto
 • Violin (Progressive) – Long CS
 • Violin (Progressive) – Long Flautando
 • Violin (Progressive) – Long Harmonics
 • Violin (Progressive) – Long Progressive Vib
 • Violin (Progressive) – Long Sul Pont
 • Violin (Progressive) – Long Super Sul Tasto
 • Violin (Progressive) – Long Tremolo
 • Violin (Progressive) – Long
 • Violin (Progressive) – Short Bartok Pizzicato
 • Violin (Progressive) – Short Brushed Baroque CS
 • Violin (Progressive) – Short Col Legno Pencil
 • Violin (Progressive) – Short Col Legno
 • Violin (Progressive) – Short Harmonics
 • Violin (Progressive) – Short Mandolin Pizzicato
 • Violin (Progressive) – Short Paganini
 • Violin (Progressive) – Short Pizzicato
 • Violin (Progressive) – Short Spiccato CS
 • Violin (Progressive) – Short Spiccato
 • Violin (Progressive) – Short Staccato
 • Violin (Progressive) – Short Super Sul Tasto
 • Violin (Progressive) – Tremolo Harmonics
 • Violin (Progressive) – Tremolo Whispers
 • Violin (Progressive) – Trill (Major 2nd)
 • Violin (Progressive) – Trill (Minor 2nd)
Viola
 • Viola – Long CS
 • Viola – Long Harmonics
 • Viola – Long Progressive Vib
 • Viola – Long Sul Pont
 • Viola – Long Tremolo
 • Viola – Long
 • Viola – Short Bartok Pizzicato
 • Viola – Short Brushed Baroque CS
 • Viola – Short Col Legno
 • Viola – Short Harmonics
 • Viola – Short Mandolin Pizzicato
 • Viola – Short Noise Staccatissimo
 • Viola – Short Pizzicato
 • Viola – Short Spiccato
 • Viola – Short Staccato
 • Viola – Trill (Major 2nd)
 • Viola – Trill (Minor 2nd)
Cello
 • Cello – Long CS
 • Cello – Long Flautando
 • Cello – Long Harmonics
 • Cello – Long Progressive Vib
 • Cello – Long Sul Pont
 • Cello – Long Tremolo
 • Cello – Long
 • Cello – Short Bartok Pizzicato
 • Cello – Short Brushed Baroque CS
 • Cello – Short Col Legno
 • Cello – Short Harmonics
 • Cello – Short Noise Staccatissimo
 • Cello – Short Pizzicato
 • Cello – Short Spiccato
 • Cello – Short Staccato
 • Cello – Trill (Major 2nd)
 • Cello – Trill (Minor 2nd)
Bass
 • Bass – Long Flautando
 • Bass – Long Harmonics
 • Bass – Long Progressive Vib
 • Bass – Long Sul Pont
 • Bass – Long Tremolo
 • Bass – Long
 • Bass – Short Bartok Pizzicato
 • Bass – Short Brushed Baroque CS
 • Bass – Short Col Legno
 • Bass – Short Harmonics
 • Bass – Short Pizzicato Undamped
 • Bass – Short Pizzicato
 • Bass – Short Spiccato
 • Bass – Short Staccato
 • Bass – Trill (Major 2nd)
 • Bass – Trill (Minor 2nd)
Legato patches
Violin (1st Desk) – Legato
 • Portamento
 • Fingered
 • Bowed
Viola – Legato
 • Portamento
 • Fingered
 • Bowed
Cello – Legato
 • Portamento
 • Fingered
 • Bowed
Other patches
 • Violin (Virtuoso) – Economic
 • Violin (Virtuoso) – Light resources
 • Violin (Virtuoso) – Time Machine
 • Violin (Virtuoso) – Total Performance
 • Violin (1st Desk) – Economic
 • Violin (1st Desk) – Light resources
 • Violin (1st Desk) – Time Machine
 • Violin (Progressive) – Economic
 • Violin (Progressive) – Extra techniques
 • Violin (Progressive) – Light resources
 • Violin (Progressive) – Time Machine
 • Viola – Economic
 • Viola – Light resources
 • Viola – Time Machine
 • Cello – Economic
 • Cello – Light resources
 • Cello – Time Machine
 • Bass – Economic
 • Bass – Light resources
 • Bass – Time Machine

Mics & Mixes

Mics

 • C(lose)
 • T(ree)
 • A(mbient)


 • ۴۰۹۵۰ Samples
 • ۶۶٫۲ GB Uncompressed .WAV
 • ۴۲٫۸ GB download size Too large to download? Choose hard drive delivery at checkout.
 • ۸۵٫۶ GB disk space required during install
 • Mac system requirements Mac OS X 10.10 or later, Intel Core 2 Duo
 • PC system requirements Windows 7, Windows 8, or Windows 10 (latest Service Pack, 32/64-bit) Intel Core 2 Duo or AMD Athlon 64 X2
 • Kontakt version requirements Kontakt or Kontakt Player 5.6.8 or higher
 • User manual

توضیحات


 • حجم فایل : 40.6 گیگابایت
 • منبع: ترانه ساز
 • پسورد: taranesaz.com (با حروف کوچک تایپ شود)

آموزش نصب


در صورتی که دارای آموزش نصب باشد ، تنها به کاربران ویژه نمایش داده می شود

دانلود


لینک های دانلود مخصوص کاربران ویژه با سطح اشتراک نقره ای و طلایی می باشد .