وی اس تی Atheos از شرکت Rigid Audio یک بانک صدای فضاسازی تحت کانتکت می باشد . این محصول مجموعه ای از بافت های صوتی ، اتمسفر و پد های چند لایه را با قابلیت ویرایش در اختیار شما قرار می دهد . وی اس تی فوق دارای ۲۶۰ صدای فضاسازی سینمایی می باشد . دارای ۵% قابلیت ریکاوری در صورت دانلود ناقص .– ۴ simulatenous running engines.
– ۳۰۰ instruments for engines 1-3 (“sampler”, “time-machine” and “tone-machine”).
– ۱۵۰ instruments for the fourth “noise” engine.
– string,bass,piano,pad,ambient,texture,bell,wind,wave and fx instruments.
– forward, reversed and “both” playback.
– sound category filters/selectors.
– volume, pan and glide control per engine.
– ۱۱ filter types (incl. vowel and phaser).
– comprehensive and musical randomizing features.
– adjustable key (note) range for each engine for keysplits.
– each engine has its own output for individual mixing and processing in your DAW of choice.ATHEOS SEQUENCING POWER
– ۴ sequencers with 4 steps table buffers for each engine.
– up to 16 simultaneous running sequencers.
– ۲-۱۲۸ steps per sequencer (up to 512 steps using the four table buffers).
– table buffer playlist options.
– inter-sequencer modulation.
– ۴۰ built-in sequencer table presets.
– random table speed per sequencer
– extensive non-destructive table editing functions (incl. rescaling and stretch/shrink).
– ۷ sequencer playbackmodes (incl. flam, random and step).
– ۴ modulation targets for each sequencer.
– each modulation target features inverting, low/high range control and randomization.
– each sequencer can be modulated via modulation wheel or any continous MIDI controller.
– realtime modulation of any parameter (incl. effect parameters).
– modulation of engine features like speed, smooth, grain, formant and others.
– random modulation target selection.

ATHEOS EFFECTS
– ۵ freely assignable effect slots per engine.
– ۲۲ effects to choose from (incl. filters, eq, distortion and tape saturation).
– effect slots can be exchanged (nudged left/right) while taking modulation routings into account.
– random effect type selection per slot.
– six controllable parameters per effect slot (incl. dry/wet controls when applicable).

Included effects: SV LP2, BP2, HP2, 2 band eq, vowel filter, bus comp, tape sat, distortion, lo-fi, skreamer, van51, ac box, rotator, cabinet, chorus, flanger, phaser 1, phaser 2, delay, delay BPM, reverb and stereo-modeller.


FULL version of KONTAKT 5.8.1+ required!

توضیحات


  • حجم فایل : 8.27 گیگابایت
  • منبع: ترانه ساز
  • پسورد: taranesaz.com (با حروف کوچک تایپ شود)

آموزش نصب


در صورتی که دارای آموزش نصب باشد ، تنها به کاربران ویژه نمایش داده می شود

دانلود


لینک های دانلود مخصوص کاربران ویژه با سطح اشتراک نقره ای و طلایی می باشد .