نرم افزار قدرتمند Reason v12 از شرکت Reason Studios یک محیط کاری پیشرفته و کامل در زمینه تولید موسیقی ، ضبط و ویرایش صدا ، صداسازی ، میکس و مسترینگ و … می باشد. این نرم افزار میزبان طیف گسترده ای از وی اس تی ها و پلاگین های مورد نیاز برای تولید موسیقی را در خود دارد و علاوه بر آن Reason Rack را نیز ارائه می دهد که یکی از قدرتمندترین و انعطاف پذیرترین ابزارهای صدا و بیت آهنگ برای موسیقی است. Reason Rack یک قفسه استودیویی مجازی است که مملو از ابزار ، سینت سایزر ، دستگاه های درام ، جلوه های شکل دهی صدا ، جلوه های پخش کننده MIDI و ابزار میکس است که برای خلق موسیقی شما در کنار هم قرار گرفته اند. نسخه جدید نرم افزار آهنگسازی Reason v12 پس از سالها توسط تیم R2R کرک شده و اکنون آماده دریافت در ترانه ساز است. دارای ۵% قابلیت ریکاوری در صورت دانلود ناقص. • Reason Studios Reason v12.2.0 READ NFO-R2R
 • TEAM R2R R2R-WAIFU v1.5.0-R2R
 • TEAM R2R Root Certificate-R2R
 • TEAM R2R Reason Rack Extension Cache Builder.v1.0.0-R2R
 • Propellerhead Record v1.5.1-R2R
 • Reason RE Synapse Audio Antidote v1.2.8-R2R
 • Reason RE Synapse Audio Legend v1.2.2-R2R
 • Reason RE Synapse Audio Obsession v1.1.0-R2R
 • Reason RE Rob Papen Vecto v1.0.9
 • Reason RE Rob Papen SubBoomBassRE v1.0.4
 • Reason RE Rob Papen RPVerb v1.0.7
 • Reason RE Rob Papen RPEQ v1.0.2
 • Reason RE Rob Papen RPDistort v1.0.4
 • Reason RE Rob Papen RGRE v1.0.2
 • Reason RE Rob Papen Quad v1.0.86
 • Reason RE Rob Papen PunchBDRE v1.0.3
 • Reason RE Rob Papen PredatorRE v1.0.20
 • Reason RE Rob Papen MasterMagic v1.0.4
 • Reason RE Rob Papen Go2 v1.0.11
 • Reason RE Rob Papen BIT v1.0.1

افزوده شده در تاریخ ۱۴٫۰۹٫۲۰۲۱ :

 • Reason RE Reveal Sound ReSpire v1.0.7
 • Reason RE Reason Studios Umpf Retro Beats v1.0.1
 • Reason RE Reason Studios Umpf Club Drums v1.0.1
 • Reason RE DNA Labs Morphine 8 v1.0.3
 • Reason RE PinkNoise Studio Luna v1.8.0
 • Reason RE PinkNoise Studio Maia Matrix Edition v2.5.1
 • Reason RE PinkNoise Studio Maia Orange Edition v2.3.0
 • Reason RE PinkNoise Studio Maia v2.3.2
 • Reason RE Reason Studios Algoritm v1.0.0
 • Reason RE Reason Studios Complex-1 v1.0.5
 • Reason RE Reason Studios Friktion v1.0.2
 • Reason RE Reason Studios Radical Keys v1.0.0
 • Reason RE Rob Papen RPSpec v1.0.0
 • Reason RE Rob Papen Attention v1.0.0
 • Reason RE Reason Studios Reason Electric Bass v1.0.1
 • Reason RE Reason Studios Processed Pianos v1.0.1
 • Reason RE DNA Labs Aquios X4 v1.0.2
 • Reason RE DNA Labs Glacius X v2.0.0
 • Reason RE DNA Labs Helium v2.0.3
 • Reason RE DNA Labs Hydronexius v2.0.0
 • Reason RE Reason Studios Scenic Hybrid v1.1.0

منتشر شده در تاریخ ۲۵٫۰۹٫۲۰۲۱ :

 • Reason RE Synapse Audio AF-4 Analog Filter v1.1.0-R2R
 • Reason RE Synapse Audio AP-12 Analog Phaser v1.0.2-R2R
 • Reason RE Synapse Audio DC-2 Dual Chorus v1.1.0-R2R
 • Reason RE Synapse Audio DR-1 Deep Reverb v1.1.0-R2R
 • Reason RE Synapse Audio Fat Space v1.0.0-R2R
 • Reason RE Synapse Audio GQ-7 Graphic Equalizer v1.6.0-R2R
 • Reason RE Synapse Audio Ninety Vintage Phaser v1.0.2-R2R
 • Reason RE Synapse Audio RE-160 v1.0.0-R2R
 • Reason RE Synapse Audio RM-1 Ring Modulator v1.0.2-R2R
 • Reason RE Synapse Audio VE-3 Vintage Equalizer v1.0.2-R2R
 • Reason RE Synapse Audio Antidote v1.2.8 PROPER-R2R
 • Reason RE Synapse Audio Legend v1.2.2 PROPER-R2R
 • Reason RE Synapse Audio Obsession v1.1.0 PROPER-R2R
 • Reason RE McDSP FutzBox v1.0.4-R2R
 • Reason RE McDSP Moo Q Equalizer v1.0.4-R2R
 • Reason RE McDSP Moo Tube Compressor v1.0.4-R2R
 • Reason RE McDSP FRG-EEE Equalizer v1.0.4-R2R
 • Reason RE McDSP FRG-4RE Compressor v1.0.4-R2R
 • Reason RE McDSP E670 Equalizer v1.0.4-R2R
 • Reason RE McDSP C670 Compressor v1.0.4-R2R

منتشر شده در تاریح ۳۰٫۰۹٫۲۰۲۱ :

 • نسخه جدید نرم افزار Reason Studios Reason v12.2.1-R2R

منتشر شده در تاریخ ۲۱٫۱۰٫۲۰۲۱ :

 • Reason RE DNA Labs Aquios X4 v1.0.2 PROPER-R2R
 • TEAM R2R Reason Rack Extension Cache Builder v1.1.0-R2R
 • Reason RE Propellerhead Electric Bass v1.0.1 PROPER-R2R
 • Reason RE SoundMod Tritone Multiband Waveshaper v1.1.4-R2R
 • Reason RE Synthetech Sound Spectra Additive ReSynthesizer v1.0.2-R2R
 • Reason RE Lab One Recordings Battle Axe Sound Destroyer v1.0.0-R2R
 • Reason RE Lab One Recordings Black Knight 5 Band Equalizer v2.0.0-R2R
 • Reason RE Lab One Recordings Enforcer Dynamic Saturator v1.0.1-R2R
 • Reason RE Lab One Recordings Equila 3 Band Tonal EQ v1.0.2-R2R
 • Reason RE Lab One Recordings Executioner Dj Mixer v1.0.1-R2R
 • Reason RE Lab One Recordings Mace Professional Compressor v1.0.6-R2R
 • Reason RE Lab One Recordings Punisher Audio Mutator v1.0.1-R2R
 • Reason RE Lab One Recordings Red Queen 10 Band 3 Mode Equalizer v0.0.15-R2R
 • Reason RE Lab One Recordings ReGain Audio Gain Assistant v1.0.0-R2R
 • Reason RE Lab One Recordings ReQ131 31 Band EQ v2.0.0-R2R
 • Reason RE Lab One Recordings Stimulant Subharmonic Generator v1.0.1-R2R
 • Reason RE Lab One Recordings Zplane Morphing Filter v1.0.1-R2R
 • Reason RE 17 Frames Media Double Dutch Audio Wrangler v1.0.0-R2R
 • Reason RE 17 Frames Media Double Dutch CV Wrangler v1.0.0-R2R
 • Reason RE 17 Frames Media Haze Mate Noise Generator 2 v1.2.2-R2R
 • Reason RE 17 Frames Media LPCV Free v1.0.0-R2R
 • Reason RE Aftermath Audio CV8X4 CV Generator v1.0.4-R2R
 • Reason RE Rainwaves Ivy Note CV Harmonizer v1.0.1-R2R
 • Reason RE 17 Frames Media LPCV Pro v1.0.0-R2R

منتشر شده در تاریخ ۱۹٫۱۲٫۲۰۲۱ :

 • Reason RE Propellerhead Content Radical Piano
 • Reason RE Propellerhead Content Humana
 • Reason RE Propellerhead Content Klang
 • Reason RE Propellerhead Content Pangea
 • Reason RE Propellerhead Parsec 2 v2.0.3
 • Reason RE GForce Software – ChamberTron RE v1.0.1
 • Reason RE GForce Software – Re-Strings v1.1.4
 • Reason RE GForce Software – Re-Tron v1.0.3
 • Reason RE Lectric Panda – CV Player Tap v1.0.3
 • Reason RE Lectric Panda – LPM v1.0.1
 • Reason RE Lectric Panda – MoPol v1.0.1
 • Reason RE Lectric Panda – Nostromo v2.1.0
 • Reason RE Lectric Panda – Propulsion v1.0.1
 • Reason RE Lectric Panda – PSQ-1684 v3.1.1
 • Reason RE Lectric Panda – RND v1.0.4
 • Reason RE Lectric Panda – Rostnomo v1.0.1
 • Reason RE Lectric Panda – Shape v1.1.3
 • Reason RE Lectric Panda – Skope M4 v1.0.0
 • Reason RE Lectric Panda – Aggregate v1.0.0
 • Reason RE Lectric Panda – DYN-4 v1.0.0
 • Reason RE Lectric Panda – Fritz v1.0.1
 • Reason RE Lectric Panda – Janitor CV Shaper v1.0.0
 • Reason RE Lectric Panda – Kompulsion v1.0.2
 • Reason RE Lectric Panda – Korde Sequencer v1.2.3
 • Reason RE Lectric Panda – Spektrum v1.0.0
 • Reason RE Lectric Panda – Torsion v1.0.0
 • Reason RE Lectric Panda – UTL Modifier v1.0.0
 • Reason RE Lectric Panda – ZFO-2 v1.0.2
 • Reason RE Soundiron – Emotional Piano v1.0.0
 • Reason RE Soundiron – Granada v1.0.0
 • Reason RE Impact Soundworks – Super Audio Cart v1.0.1
 • Reason RE Propellerhead – Layers v1.0.1
 • Reason RE Propellerhead – Layers Wave Edition v1.0.0
 • Reason RE Propellerhead – Reason Drum Kits v1.0.1
 • Reason RE Blamsoft Blamco Filter v1.0.1
 • Reason RE Blamsoft Blamco Program Equalizer v1.0.1
 • Reason RE Blamsoft DC-1 Distortion v1.4.0
 • Reason RE Blamsoft DC-9 Overdrive v1.2.0
 • Reason RE Blamsoft Distributor v1.2.4
 • Reason RE Blamsoft Mark VIII Amplifier v1.0.1
 • Reason RE Blamsoft Movement v1.1.0
 • Reason RE Blamsoft Polymodular Audio Splitter v1.0.2
 • Reason RE Blamsoft Polymodular CV Merger v1.0.3
 • Reason RE Blamsoft Polymodular CV Splitter v1.0.3
 • Reason RE Blamsoft Resampler v1.1.1
 • Reason RE Blamsoft t00b Distortion v1.3.0
 • Reason RE Blamsoft F-16 Analog Filter v1.1.0
 • Reason RE Blamsoft VK-1 Viking Synthesizer v1.5.0
 • Reason RE Blamsoft VO-1 Viking Oscillator v1.0.1
 • Reason RE Blamsoft Zero Hybrid Synthesizer v1.3.1
 • Reason RE Blamsoft Expanse v3.1.3
 • Reason RE Propellerhead – Reason Drum Kits v1.0.1

منتشر شده در تاریخ ۲۸٫۱۲٫۲۰۲۱ :

 • نسخه جدید نرم افزار Reason Studios Reason v12.2.3-R2R

منتشر شده در تاریخ ۱۷٫۰۹٫۲۰۲۲ :

 • نسخه جدید نرم افزار Reason Studios Reason v12.2.8-R2R

توضیحات


 • حجم فایل : 56.68 گیگابایت
 • سیستم عامل : ویندوز
 • منبع: ترانه ساز
 • پسورد: taranesaz.com (با حروف کوچک تایپ شود)

آموزش نصب


این محتوا قفل و محدود شده است لطفا عضو شوید

در صورتی که دارای آموزش نصب باشد ، تنها به کاربران ویژه نمایش داده می شود

دانلود


لینک های دانلود مخصوص کاربران ویژه با سطح اشتراک نقره ای و طلایی می باشد .

این محتوا قفل و محدود شده است لطفا عضو شوید