کانال تلگرام

دانلود بانک صدای وی اس تی Vengeance Avenger Expansion pack Cinematic 2 (UNLOCKED)


بانک صدای Avenger Expansion pack: Cinematic 2 از شرکت Vengeance یک اکسپنشن افزودنی برای وی اس تی Avenger می باشد . این محصول ۱۳۶ صدای جدید و ۲۲ درام کیت در شاخه موسیقی Cinematic را به وی اس تی اضافه می کند . دارای ۵% قابلیت ریکاوری در صورت دانلود ناقص . ...
حجم فایل: 521 مگابایت
ادامه مطلب

دانلود بانک صدای وی اس تی Vengeance Avenger Expansion pack Analog Synth (UNLOCKED)


بانک صدای Avenger Expansion pack: Analog Synth از شرکت Vengeance یک اکسپنشن افزودنی برای وی اس تی Avenger می باشد . این محصول ۱۲۸ صدای جدید و ۱۵ درام کیت در شاخه Analog Synth را به وی اس تی اضافه می کند . دارای ۵% قابلیت ریکاوری در صورت دانلود ناقص . ...
حجم فایل: 328 مگابایت
ادامه مطلب

دانلود بانک صدای وی اس تی Vengeance Avenger Expansion pack Tropical House (UNLOCKED)


بانک صدای Avenger Expansion pack: Tropical House از شرکت Vengeance یک اکسپنشن افزودنی برای وی اس تی Avenger می باشد . این محصول ۱۳۴ صدای جدید و ۱۰ درام کیت در شاخه موسیقی Tropical House را به وی اس تی اضافه می کند . دارای ۵% قابلیت ریکاوری در صورت دانلود ناقص . ...
حجم فایل: 299 مگابایت
ادامه مطلب

دانلود بانک صدای Vengeance Avenger Expansion pack Retrowave 80s (UNLOCKED)


بانک صدای Avenger Expansion pack: Retrowave 80s از شرکت Vengeance یک اکسپنشن افزودنی برای وی اس تی Avenger می باشد . این محصول ۱۴۲ صدای جدید و ۱۵ درام کیت در شاخه موسیقی Retrowave 80s را به وی اس تی اضافه می کند . دارای ۵% قابلیت ریکاوری در صورت دانلود ناقص . ...
حجم فایل: 325 مگابایت
ادامه مطلب

دانلود بانک صدای وی اس تی Vengeance Avenger Expansion pack Doomstep (UNLOCKED)


بانک صدای Avenger Expansion pack: Doomstep از شرکت Vengeance یک اکسپنشن افزودنی برای وی اس تی Avenger می باشد . این محصول ۱۲۸ صدای جدید و ۲۰ درام کیت در شاخه موسیقی Doomstep را به وی اس تی اضافه می کند . دارای ۵% قابلیت ریکاوری در صورت دانلود ناقص . ...
حجم فایل: 660 مگابایت
ادامه مطلب

دانلود بانک صدای Vengeance Avenger Expansion pack Granular XP1 (UNLOCKED)


بانک صدای Avenger Expansion pack: Granular XP1 از شرکت Vengeance یک اکسپنشن افزودنی برای وی اس تی Avenger می باشد . این محصول ۱۴۲ صدای جدید و ۱۵ درام کیت در شاخه موسیقی Granular را به وی اس تی اضافه می کند . دارای ۵% قابلیت ریکاوری در صورت دانلود ناقص . ...
حجم فایل: 442 مگابایت
ادامه مطلب

دانلود بانک صدای وی اس تی Vengeance Avenger Expansion pack Effects EDM (UNLOCKED)


بانک صدای Avenger Expansion pack: Effects EDM از شرکت Vengeance یک اکسپنشن افزودنی برای وی اس تی Avenger می باشد . این محصول ۱۲۹ صدای جدید و ۴۸ درام کیت در شاخه موسیقی EDM را به وی اس تی اضافه می کند . دارای ۵% قابلیت ریکاوری در صورت دانلود ناقص . ...
حجم فایل: 759 مگابایت
ادامه مطلب

دانلود بانک صدای وی اس تی Vengeance Avenger Expansion pack Dubstep 1 (UNLOCKED)


بانک صدای Avenger Expansion pack: Dubstep از شرکت Vengeance یک اکسپنشن افزودنی برای وی اس تی Avenger می باشد . این محصول ۴۴ صدای جدید و ۲۵ درام کیت در شاخه موسیقی Dubstep را به وی اس تی اضافه می کند . دارای ۵% قابلیت ریکاوری در صورت دانلود ناقص . ...
حجم فایل: 349 مگابایت
ادامه مطلب

دانلود بانک صدای وی اس تی Vengeance Avenger Expansion pack Hip Hop (UNLOCKED)


بانک صدای Avenger Expansion pack: Hip Hop از شرکت Vengeance یک اکسپنشن افزودنی برای وی اس تی Avenger می باشد . این محصول ۱۲۹ صدای جدید و ۲۲ درام کیت در شاخه موسیقی Hip Hop را به وی اس تی اضافه می کند . دارای ۵% قابلیت ریکاوری در صورت دانلود ناقص . ...
حجم فایل: 461 مگابایت
ادامه مطلب