کانال تلگرام

دانلود بانک صدای Vengeance Avenger Expansion pack Athmospherica (UNLOCKED)


بانک صدای Avenger Expansion pack: Athmospherica از شرکت Vengeance یک اکسپنشن افزودنی برای وی اس تی Avenger می باشد . این محصول ۱۴۵ صدای جدید و ۲۷ درام کیت در شاخه موسیقی Athmospherica را به وی اس تی اضافه می کند . دارای ۵% قابلیت ریکاوری در صورت دانلود ناقص . ...
حجم فایل: 797 مگابایت
ادامه مطلب

دانلود بانک صدای وی اس تی Vengeance Avenger Expansion pack Synthwave (UNLOCKED)


بانک صدای Avenger Expansion pack: Synthwave از شرکت Vengeance یک اکسپنشن افزودنی برای وی اس تی Avenger می باشد . این محصول ۱۳۴ صدای جدید و ۳۲ درام کیت در شاخه موسیقی Synthwave را به وی اس تی اضافه می کند . دارای ۵% قابلیت ریکاوری در صورت دانلود ناقص . ...
حجم فایل: 1 گیگابایت
ادامه مطلب

دانلود بانک صدای وی اس تی Vengeance Avenger Expansion pack EDM2 (UNLOCKED)


بانک صدای Avenger Expansion pack: EDM2 از شرکت Vengeance یک اکسپنشن افزودنی برای وی اس تی Avenger می باشد . این محصول ۱۰۱ صدای جدید و ۳۴ درام کیت در شاخه موسیقی EDM را به وی اس تی اضافه می کند . دارای ۵% قابلیت ریکاوری در صورت دانلود ناقص . ...
حجم فایل: 1.15 گیگابایت
ادامه مطلب

دانلود بانک صدای Vengeance Sound Avenger Expansion pack 16 Bit Era (UNLOCKED)


بانک صدای Avenger Expansion pack: 16 Bit Era از شرکت Vengeance یک اکسپنشن افزودنی برای وی اس تی Avenger می باشد . این محصول ۱۰۱ صدای جدید و ۳۴ درام کیت در شاخه موسیقی Cinematic را به وی اس تی اضافه می کند . دارای ۵% قابلیت ریکاوری در صورت دانلود ناقص . ...
حجم فایل: 352 مگابایت
ادامه مطلب

دانلود بانک صدای Vengeance Sound Avenger Expansion pack 8 Bit Era (UNLOCKED)


بانک صدای Avenger Expansion pack: 8 Bit Era از شرکت Vengeance یک اکسپنشن افزودنی برای وی اس تی Avenger می باشد . این محصول ۱۳۱ صدای جدید و ۱۰ درام کیت در شاخه ۸ Bit Era را به وی اس تی اضافه می کند . دارای ۵% قابلیت ریکاوری در صورت دانلود ناقص . ...
حجم فایل: 324 مگابایت
ادامه مطلب

دانلود بانک صدای Vengeance Avenger Expansion pack Future Bounce (UNLOCKED)


بانک صدای Avenger Expansion pack: Future Bounce از شرکت Vengeance یک اکسپنشن افزودنی برای وی اس تی Avenger می باشد . این محصول ۱۲۹ صدای جدید و ۳۱ درام کیت در شاخه موسیقی Future Bounce را به وی اس تی اضافه می کند . دارای ۵% قابلیت ریکاوری در صورت دانلود ناقص . ...
حجم فایل: 1.10 گیگابایت
ادامه مطلب

دانلود بانک صدای وی اس تی Vengeance Avenger Expansion pack Deep House (UNLOCKED)


بانک صدای Avenger Expansion pack: Deep House از شرکت Vengeance یک اکسپنشن افزودنی برای وی اس تی Avenger می باشد . این محصول ۱۴۳ صدای جدید و ۲۹ درام کیت در شاخه موسیقی Deep House را به وی اس تی اضافه می کند . دارای ۵% قابلیت ریکاوری در صورت دانلود ناقص . ...
حجم فایل: 1.31 گیگابایت
ادامه مطلب

دانلود بانک صدای وی اس تی Vengeance Avenger Expansion pack Cinematic 1 (UNLOCKED)


بانک صدای Avenger Expansion pack: Cinematic 1 از شرکت Vengeance یک اکسپنشن افزودنی برای وی اس تی Avenger می باشد . این محصول ۱۳۱ صدای جدید و ۱۰ درام کیت در شاخه موسیقی Cinematic را به وی اس تی اضافه می کند . دارای ۵% قابلیت ریکاوری در صورت دانلود ناقص . ...
حجم فایل: 1.65 گیگابایت
ادامه مطلب

دانلود بانک صدای وی اس تی Vengeance Avenger Expansion pack Ambition (UNLOCKED)


بانک صدای Avenger Expansion pack: Ambition از شرکت Vengeance یک اکسپنشن افزودنی برای وی اس تی Avenger می باشد . این محصول ۱۳۶ صدای جدید و ۱۲ درام کیت در شاخه Ambition را به وی اس تی اضافه می کند . دارای ۵% قابلیت ریکاوری در صورت دانلود ناقص . ...
حجم فایل: 238 مگابایت
ادامه مطلب