وی اس تی PA Dione  از شرکت Muze یک بانک صدای پیانو آکوستیک تحت کانتکت می باشد. این محصول با نمونه برداری از پیانوی CLASSIC STEINWAY D PIANO تولید شده است و یک پیانوی آکوستیک مجازی واقع گرایانه با قابلیت کنترل و شخصی سازی را ارائه می دهد. دارای ۵% قابلیت ریکاوری در صورت دانلود ناقص.DIONE ACOUSTIC PIANO
THE CLASSIC STEINWAY D PIANO & BRAND NEW HYBRID SOUNDS

SOURCES
– ۵۵ Classic Piano & Hybrid Sounds
– ۱۲۳۹۸ Steinway D and Addon Samples
– ۱۰ mics for complete audio control

QUALITY
– ۲۴BIT / 48KHZ Quality
– Over 21,9 GB Content
– Recorded With Analog Gear

KONTAKT
– NI Kontakt 5.8 Format And higher
– With NCW Lossless Compressed Samples
– Full Version Required

Features:
– ۲۱,۹۱ GB (Lossless compression) library size, 12398 samples
– ۳۰ Built-in Effects: Compressor, Delays, Reverb, Limiter, Cabinet, Gainer, Rotator, Stereo Panner, Skreamer, Distortion, Arpeggiator, 3 and 5-Band EQ & more
– Full set of effects in the settings for total customization
– ۵۵ Sources: Steinway D Grand piano, Hords, Keys, Guitars, Mallets, Bells, E Pianos & more
– Powerful Layering Engine with Sound Browser and Fx
– Sampled with Analog & Digital equipment

Kontakt engine features:
– Custom User Inteface
– Compressed 24Bit / 48KHz Samples
– Fine-tuned three-band EQ for each channel
– A flexible user interface that allows you to control all aspects of the sound and fx (layering, morphing, blending all kinds of sounds with each other)
– Main preset has 55 layers (mixing with faders and xy pad) with the ability to mix from 2 to 55 sounds simultaneously
– Built-In Sources menu with 45 additional Sounds

Requirements: NI Kontakt FULL v5.8.1 and higher!

توضیحات


  • حجم فایل : 19.2 گیگابایت
  • منبع: ترانه ساز
  • پسورد: taranesaz.com (با حروف کوچک تایپ شود)

دانلود


لینک های دانلود مخصوص کاربران ویژه با سطح اشتراک نقره ای و طلایی می باشد .

این محتوا قفل و محدود شده است لطفا عضو شوید