کانال تلگرام

دانلود آموزش MixWithTheMasters Inside The Track 39 Jaycen Joshua TUTORiAL


در این دوره آموزشی از شرکت MixWithTheMasters یک پروژه میکس شده توسط Jaycen Joshua باز شده و چگونگی میکس آن توضیح داده می شود . Jaycen Joshua به شما نمایش می دهد چگونه موسیقی YO X TI, TU X MI را میکس کرده است . این دوره آموزشی تصویری و با زبان انگلیسی منتشر شده است . دارای ۵% قابلیت ریکاوری در صورت دانلود ناقص....
حجم فایل: 2.03 گیگابایت
ادامه مطلب

دانلود آموزش MixWithTheMasters Inside The Track 11 Michael Brauer TUTORiAL


در این دوره آموزشی از شرکت MixWithTheMasters یک پروژه میکس شده توسط Michael Brauer باز شده و چگونگی میکس آن توضیح داده می شود . Michael Brauer به شما نمایش می دهد چگونه موسیقی THIS HOUSE IS NOT FOR SALE را میکس کرده است . این دوره آموزشی تصویری و با زبان انگلیسی منتشر شده است . دارای ۵% قابلیت ریکاوری در صورت دانلود ناقص....
حجم فایل: 716 مگابایت
ادامه مطلب

دانلود آموزش MixWithTheMasters Inside The Track 12 Nick Launay TUTORiAL


در این دوره آموزشی از شرکت MixWithTheMasters یک پروژه میکس شده توسط Nick Launay باز شده و چگونگی میکس آن توضیح داده می شود . Nick Launay به شما نمایش می دهد چگونه موسیقی "AS A MAN را میکس کرده است . این دوره آموزشی تصویری و با زبان انگلیسی منتشر شده است . دارای ۵% قابلیت ریکاوری در صورت دانلود ناقص....
حجم فایل: 1.87 گیگابایت
ادامه مطلب

دانلود آموزش MixWithTheMasters Inside The Track 44 Larry Klein TUTORiAL


در این دوره آموزشی از شرکت MixWithTheMasters یک پروژه میکس شده توسط Larry Klein باز شده و چگونگی میکس آن توضیح داده می شود . Larry Klein به شما نمایش می دهد چگونه موسیقی "ANGEL EYES را میکس کرده است . این دوره آموزشی تصویری و با زبان انگلیسی منتشر شده است . دارای ۵% قابلیت ریکاوری در صورت دانلود ناقص....
حجم فایل: 919 مگابایت
ادامه مطلب

دانلود آموزش MixWithTheMasters Inside The Track 42 Tchad Blake TUTORiAL


در این دوره آموزشی از شرکت MixWithTheMasters یک پروژه میکس شده توسط Tchad Blake باز شده و چگونگی میکس آن توضیح داده می شود . Tchad Blake به شما نمایش می دهد چگونه موسیقی "ALL THESE THINGS را میکس کرده است . این دوره آموزشی تصویری و با زبان انگلیسی منتشر شده است . دارای ۵% قابلیت ریکاوری در صورت دانلود ناقص....
حجم فایل: 1.35 گیگابایت
ادامه مطلب

دانلود آموزش MixWithTheMasters Inside The Track 10 David Wrench TUTORiAL


در این دوره آموزشی از شرکت MixWithTheMasters یک پروژه میکس شده توسط David Wrench باز شده و چگونگی میکس آن توضیح داده می شود . David Wrench به شما نمایش می دهد چگونه موسیقی CHARLEMAGNE را میکس کرده است . این دوره آموزشی تصویری و با زبان انگلیسی منتشر شده است . دارای ۵% قابلیت ریکاوری در صورت دانلود ناقص....
حجم فایل: 1.28 گیگابایت
ادامه مطلب

دانلود آموزش MixWithTheMasters Inside The Track 9 Paul Epworth TUTORiAL


در این دوره آموزشی با عنوان Inside The Track 9 Paul Epworth از شرکت MixWithTheMasters پروژه موسیقی ROLLING IN THE DEEP از ADELE باز شده و ویژگی های آن توضیح داده می شود . این دوره آموزشی تصویری و با زبان انگلیسی منتشر شده است . دارای ۵% قابلیت ریکاوری در صورت دانلود ناقص....
حجم فایل: 783 مگابایت
ادامه مطلب

دانلود آموزش Deconstructing A Mix 26 Philippe Zdar Phoenix Lisztomania TUTORiAL


در این دوره آموزشی با عنوان Deconstructing A Mix 26 Philippe Zdar Phoenix Lisztomania از شرکت MixWithTheMasters با Philippe Zdar در استودیو همراه شوید . Philippe Zdar در این آموزش به شالوده‌شکنی در میکس می پردازد . آموزش فوق تصویری و با زبان انگلیسی منتشر شده است . دارای ۵% قابلیت ریکاوری در صورت دانلود ناقص....
حجم فایل: 4.12 گیگابایت
ادامه مطلب

دانلود آموزش MixWithTheMasters Inside The Track 5 Eddie Kramer TUTORiAL


در این دوره آموزشی از شرکت MixWithTheMasters یک پروژه میکس شده توسط Eddie Kramer باز شده و چگونگی میکس آن توضیح داده می شود . Eddie Kramer به شما نمایش می دهد چگونه موسیقی STONE FREE از SHINEDOWN را میکس کرده است . این دوره آموزشی تصویری و با زبان انگلیسی منتشر شده است . دارای ۵% قابلیت ریکاوری در صورت دانلود ناقص....
حجم فایل: 1.07 گیگابایت
ادامه مطلب
question