کانال تلگرام ترانه ساز
ترانه ساز را در اینستاگرام دنبال کنید

۸DIO Majestica


برای اجرای وی اس تی ۸DIO Maje tica از طریق گزینه add library در کانتکت فایل های دانلود شده را در پوشه اصلی بانک صدا بریزید...
بازدید: 3,011 تاریخ انتشار: ۲ / ۰۲ / ۱۳۹۶
ادامه مطلب

Blendstrument Strange Pulses


برای اجرای وی اس تی Blend trument Strange Pul e از طریق گزینه add library در کانتکت فایل های دانلود شده را در پوشه اصلی بانک صدا بریزید...
بازدید: 1,365 تاریخ انتشار: ۲ / ۰۲ / ۱۳۹۶
ادامه مطلب

Blendstrument Alive Percussion


برای اجرای وی اس تی Blend trument Alive Percu ion از طریق گزینه add library در کانتکت فایل های دانلود شده را در پوشه اصلی بانک صدا بریزید...
بازدید: 1,052 تاریخ انتشار: ۲ / ۰۲ / ۱۳۹۶
ادامه مطلب

Blendstrument Motion Textures


برای اجرای وی اس تی Blend trument Motion Texture از طریق گزینه add library در کانتکت فایل های دانلود شده را در پوشه اصلی بانک صدا بریزید...
بازدید: 971 تاریخ انتشار: ۲ / ۰۲ / ۱۳۹۶
ادامه مطلب

Macabre Solo Strings


برای اجرای وی اس تی Macabre Solo String از طریق گزینه add library در کانتکت فایل های دانلود شده را در پوشه اصلی بانک صدا بریزید...
بازدید: 1,601 تاریخ انتشار: ۲ / ۰۲ / ۱۳۹۶
ادامه مطلب

World Percussion Taiko


برای اجرای وی اس تی World Percu ion Taiko از طریق گزینه add library در کانتکت فایل های دانلود شده را در پوشه اصلی بانک صدا بریزید...
بازدید: 168 تاریخ انتشار: ۲ / ۰۲ / ۱۳۹۶
ادامه مطلب

Fazioli


برای اجرای وی اس تی Fazioli از طریق گزینه add library در کانتکت فایل های دانلود شده را در پوشه اصلی بانک صدا بریزید...
بازدید: 172 تاریخ انتشار: ۲ / ۰۲ / ۱۳۹۶
ادامه مطلب

Production Grand Platinum


برای اجرای وی اس تی Production Grand Platinum از طریق گزینه add library در کانتکت فایل های دانلود شده را در پوشه اصلی بانک صدا بریزید...
بازدید: 105 تاریخ انتشار: ۲ / ۰۲ / ۱۳۹۶
ادامه مطلب

Ilya Efimov Uilleann Pipe


برای اجرای وی اس تی Ilya Efimov Uilleann Pipe از طریق گزینه add library در کانتکت فایل های دانلود شده را در پوشه اصلی بانک صدا بریزید...
بازدید: 538 تاریخ انتشار: ۲۱ / ۰۱ / ۱۳۹۶
ادامه مطلب

Momentum Pop Rock Hit


برای اجرای وی اس تی Momentum Pop Rock Hit از طریق گزینه add library در کانتکت فایل های دانلود شده را در پوشه اصلی بانک صدا بریزید...
بازدید: 279 تاریخ انتشار: ۲۱ / ۰۱ / ۱۳۹۶
ادامه مطلب