کانال تلگرام ترانه ساز
ترانه ساز را در اینستاگرام دنبال کنید

۸DIO Majestica


برای اجرای وی اس تی ۸DIO Maje tica از طریق گزینه add library در کانتکت فایل های دانلود شده را در پوشه اصلی بانک صدا بریزید...
بازدید: 1,214 تاریخ انتشار: ۲ / ۰۲ / ۱۳۹۶
ادامه مطلب

Blendstrument Strange Pulses


برای اجرای وی اس تی Blend trument Strange Pul e از طریق گزینه add library در کانتکت فایل های دانلود شده را در پوشه اصلی بانک صدا بریزید...
بازدید: 426 تاریخ انتشار: ۲ / ۰۲ / ۱۳۹۶
ادامه مطلب

Blendstrument Alive Percussion


برای اجرای وی اس تی Blend trument Alive Percu ion از طریق گزینه add library در کانتکت فایل های دانلود شده را در پوشه اصلی بانک صدا بریزید...
بازدید: 357 تاریخ انتشار: ۲ / ۰۲ / ۱۳۹۶
ادامه مطلب

Blendstrument Motion Textures


برای اجرای وی اس تی Blend trument Motion Texture از طریق گزینه add library در کانتکت فایل های دانلود شده را در پوشه اصلی بانک صدا بریزید...
بازدید: 333 تاریخ انتشار: ۲ / ۰۲ / ۱۳۹۶
ادامه مطلب

Macabre Solo Strings


برای اجرای وی اس تی Macabre Solo String از طریق گزینه add library در کانتکت فایل های دانلود شده را در پوشه اصلی بانک صدا بریزید...
بازدید: 614 تاریخ انتشار: ۲ / ۰۲ / ۱۳۹۶
ادامه مطلب

World Percussion Taiko


برای اجرای وی اس تی World Percu ion Taiko از طریق گزینه add library در کانتکت فایل های دانلود شده را در پوشه اصلی بانک صدا بریزید...
بازدید: 49 تاریخ انتشار: ۲ / ۰۲ / ۱۳۹۶
ادامه مطلب

Fazioli


برای اجرای وی اس تی Fazioli از طریق گزینه add library در کانتکت فایل های دانلود شده را در پوشه اصلی بانک صدا بریزید...
بازدید: 55 تاریخ انتشار: ۲ / ۰۲ / ۱۳۹۶
ادامه مطلب

Production Grand Platinum


برای اجرای وی اس تی Production Grand Platinum از طریق گزینه add library در کانتکت فایل های دانلود شده را در پوشه اصلی بانک صدا بریزید...
بازدید: 30 تاریخ انتشار: ۲ / ۰۲ / ۱۳۹۶
ادامه مطلب

Audiomodern Abuser 2


برای اجرای وی اس تی Audiomodern Abu er 2 از طریق گزینه add library در کانتکت فایل های دانلود شده را در پوشه اصلی بانک صدا بریزید...
بازدید: 345 تاریخ انتشار: ۲۱ / ۰۱ / ۱۳۹۶
ادامه مطلب

Ilya Efimov Uilleann Pipe


برای اجرای وی اس تی Ilya Efimov Uilleann Pipe از طریق گزینه add library در کانتکت فایل های دانلود شده را در پوشه اصلی بانک صدا بریزید...
بازدید: 230 تاریخ انتشار: ۲۱ / ۰۱ / ۱۳۹۶
ادامه مطلب